Plungės atviras jaunimo centras http://pajc.home.creation.lt/rss Nuotraukos 3846 Thu, 08 November 2018 05:11:35 VšĮ Plungės atviro jaunimo centro 2017 metų veiklos plano aprašymas

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

 administracijos direktoriaus

2015 m. spalio 28 d.

 įsakymu Nr. D-783

 

 TVIRTINU

  Viešosios įstaigos Plungės

atviro jaunimo centro

    l.e. direktorės pareigas

Inga Jokubauskaitė

2017 m. kovo 7 d.

 

 

VšĮ PLUNGĖS ATVIRO JAUNIMO CENTRO 302589073

 

­2017 METŲ VEIKLOS PLANO APRAŠYMAS

 

 

Metinio veiklos plano parengimo argumentai

Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 103 straipsnio 4 punktu, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr.1435.

 

Trumpa situacijos analizė

Plungės atviras jaunimo centras šiemet baigė susiremontuoti patalpas, šiuo metu jauku, šilta, tik trūksta priemonių jaunimo užimtumui. Į centrą kasdien savo laisvo laiko praleisti ateina apie 15-20 jaunuolių. Įsigijus reikiamo inventoriaus tikimąsi jaunimo pritraukti daugiau įvairioms jaunimo veikloms. Saugioje ir patrauklioje aplinkoje jaunimas gali generuoti ir įgyvendinti savo veiklos idėjas, skatinant bendruomeniškumą, pilietiškumą, gerinant socialinę ir ekonominę bazę. Jaunimo veiklos organizavimui planuojama pritraukti projektinių lėšų.

PJAC yra skirta 1,25 etato. 1 etatas skirtas direktoriui, kuris yra vienintelis įstaigos darbuotojas, o 0,5 etato skirta buhalterei. Darbuotojui susirgus ar atsiradus nenumatytiems darbams įstaiga yra uždaroma ir jaunimas negali joje leisti laisvalaikio.

 

Savivaldybės strateginio plėtros plano prioritetai, susiję su metiniu veiklos planu:

Ilgalaikis prioritetas (pagal PRSPP) – žmogiškieji ištekliai.

 

Numatomas metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatas

1. Apsilankiusių ir dalyvavusių PAJC organizuojamose veiklose pokytis. Jaunimo pozityvios iniciatyvos skatinimas.

2. Projektinių lėšų pritraukimas. Teikiamos paraiškos į visus galimus – kriterijus atitinkančius konkursus.

3. Jaunimui skirtų renginių, teminių vakarų, sportinių varžybų, seminarų, popiečių, akcijų organizavimas, kokybė, didesnis dalyvių skaičius.

Plungės rajono savivaldybės jaunimo užimtumas, aktyvinimas, turiningo laisvalaikio praleidimas, socialinių ir kultūrinių įgūdžių gerinimas, bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymas.

 

]]>
2529 Wed, 08 March 2017 08:03:47
ĮKURTUVĖS PLUNGĖS ATVIRAS JAUNIMO CENTRAS
SUTVARKYTAS – PATALPŲ REMONTO DARBAI BAIGTI!
ĮKURTUVES ŠVĘSIM
KOVO 17 DIENĄ 17 VALANDĄ PLUNGĖS ATVIRAM JAUNIMO CENTRE
(Adresas: A. Vaišvilos g. 32, Plungė.  Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos palėpė ketvirtame aukšte, įėjimas iš kiemo pusės).
LAUKIAMI VISI!

Informacija telefonu: 8 600 75 919

]]>
2528 Wed, 08 March 2017 05:03:32
2062 Fri, 07 October 2016 07:10:10 Jaunimo centras persikėlė į naujas patalpasl Per atidarymą sulaukėme svečių iš Jurbarko švietimo centro „Atvira jaunimo erdvė“. Sveikinimo kalbas sakė Plungės rajono savivaldybės mero patarėjas Mantas Česnauskas, Savivaldybės tarybos narė Asta Beierle Eigirdienė ir Seimo nario Jurgio Razmos pasveikinti įpareigota padėjėja Dainora Vaičikauskienė. Paskui jaunimas pats perkirpo simbolinę atidarymo juostą.
Nuo įsikūrimo 2011 metų pradžioje Atviras jaunimo centras keitė savo vietą jau tris kartus. Paskutinioji, kurioje veikė pastaruosius beveik dvejus metus, – Suaugusiųjų švietimo centras.
Plungės atviram jaunimo centrui įgyvendinus „Erasmus+“ programos, finansuojamos iš Europos Sąjungos lėšų, projektą pavadinimu „Plungės jaunimas – ne problema, o sprendimas“, susitarta su vietos politikais dėl naujų patalpų įstaigai skyrimo. Jų reikalingumą motyvavome tuo, kad pastarosios patalpos (tuomet dar Suaugusiųjų švietimo centre) nepatogioje miesto dalyje, ten šaligatviai tamsiuoju paros metu neapšviesti, pati Jaunimo centro erdvė per maža ir nepatraukli. Dabartinės patalpos yra dvigubai didesnės. Mokyklos direktoriui leidus sienas galima bus puošti įvairiais piešiniais, grafičiais. Netolimoje ateityje ketinama griauti dalį sienos ir sujungti dvi erdves į vieną.
Atvirame jaunimo centre eksponuojama akimirkų, įamžintų per projektą „Plungės jaunimas – ne problema, o sprendimas“, paroda.

]]>
1582 Tue, 02 February 2016 02:02:19
Kalėdinės eglės puošimas 1581 Tue, 02 February 2016 02:02:17