Projektas "Plungės jaunimas - ne problema, o sprendimas"


Plungės atviras jaunimo centras šiuo metu įgyvendino projektą "Plunės jaunimas - ne problema, o sprendimas", kuris finansuojamas iš Europos sąjungos Erasmus+ programos.


Vienas iš pagrindinių projekto tikslų - strukūrinio dialogo keliu jaunimui, t.y. projekto dalyviams susitarti su sprendimų priėmėjais (savivaldos atstovais) dėl naujų Plungės atviro jaunimo centro patalpų patogesnėje vietoje bei sugalvoti kaip jas išlaikyti. Projektu taip pat siekiamas susitarti su sprendimu priėmėjais dėl erdvės lauke įrengimo. Tikimės, kad Plungės atvirą jaunimo centrą perkėlus į patogesnes ir prieinamesnes patalpas jame pradės lankytis žymiai daugiau jaunimo, pradės steigtis naujos organizacijos ir kils naujos iniciatyvos.

Projekte dalyvavęs jaunimas supras, kad susivienijus, veikiant kartu su bendraminčiais galima išspręsti realias problemas. Taip pat šis projektas padės susiformuoti požiūriui, jog politikai ir kiti sprendimų priėmėjai nėra priešininkai, su kuriais reikėtų kovoti. Priešingai - galima pasiekti savo tikslų su politikais bendradarbiaujant, ieškant kompromisų.

Jaunimas taip pat įgis daugiau pilietinės savimonės, žinių apie struktūrinį dialogą, dalyvavimą visuomeniniame gyvenime, demokratinius procesus bei savo miesto valdymą. Šis projektas taip pat padės įgyti daugiau pasitikėjimo savo jėgomis, atsiskleisti, atrasti sau įdomias veiklos sritis. 

DALYVAVIMO PAGRINDŲ MOKYMAI
Pirmieji dalyvavimo pagrindų mokymai įvyko birželio 16 d. Dar numatomos trys šių mokymų datos: birželio 22, 25 ir 26 d.
Mokymų tikslai: pirma, sudaryti sąlygas jaunuoliams susipažinti; antra – suteikti supratimo apie struktūrinį dialogą, realias galimybes spręsti Plungės jaunimo problemas, pradėti dar labiau gilintis į projekto temą.

TEMINIAI MOKYMAI

Vėliau projekto dalyviai bus kviečiami gilinti žinias ir sudaryti projekto veiklų planą komandose, kuriose pasirinko dirbti.

Taip pat stiprės komandinio darbo, lyderystės, organizaciniai įgūdžiai bei kiti įgūdžiai, susiję su konkrečia komanda, kurioje jie dirbs projekto metu:

- derybinės komandos nariai stiprins derybinius įgūdžius, kritinio mąstymo įgūdžius, 
- žiniasklaidos komanda įgis žinių apie viešųjų ryšių pagrindus, išmoks rašyti straipsniukus, pranešimus spaudai, bendrauti su žiniasklaida, duoti ir imti interviu, 
- paramos komanda įgis pirmųjų žinių apie projektų finansus, idėjų pristatymą rėmėjams, 
- palaikymo komandos nariai stiprins kūrybiškumo įgūdžius, įgis žinių apie tai, kaip organizuoti pilietines akcijas, kaip patraukti visuomenės dėmesį,
- organizacinės komandos nariai įgis planavimo, komandų koordinavimo įgūdžių, bazinių žinių apie projekto dokumentų administravimą. 

STOVYKLA

Rugpjūčio mėnesį kviesime į baigiamąją stovyklą, kurioje kartu su politikais aptarsi projekto rezultatus, diskutuosime apie tolimesnį bendradarbiavimą, generuosime naujas idėjas. Taip pat stovykloje dalyvaus NVO ekspertas, kuris kalbės apie jaunimo organizacijas, jų įsikūrimą ir veiklos formas – bus siekiama paskatinti jaunimą kurti savo organizacijas ar neformalias grupes.
Stovyklos metu taip pat bus išdalinti  sertifikatai, patvirtinantys dalyvavimą projekte, padėkota visiems dalyviams, rėmėjams ir kitiems projekto bičiuliams.

Puslapis "Projektas "Plungės jaunimas - ne problema, o sprendimas"" atnaujintas 2019-08-14